SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły

Angielski w pigułce z native speakerem

Angielski stał się językiem międzynarodowym ze względu na postępujący proces globalizacji, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami. Język ten związany jest z wieloma obszarami ludzkiej aktywności, głównie ze sferą zawodową. Wszystkie osoby z ambicjami powinny opanować go w mowie i piśmie. Aby osiągnąć ów cel należy uprzednio uświadomić sobie mogące pojawić się trudności. Wspólnym mianownikiem większości tego rodzaju problemów jest brak motywacji, który trzeba pokonać aby rozpocząć albo kontynuować naukę. Niezadowalające postępy w edukacji najczęściej nie wynikają z braku zdolności, pamięci, niskiego ilorazu inteligencji, lecz z deficytu odwagi i wiary we własne możliwości. Jednocześnie warto zdać sobie sprawę z faktu, iż nie istnieje jedna uniwersalna recepta na sukces – cudowna metoda, dzięki której każda osoba szybko i bez wysiłku opanuje trudną sztukę posługiwania się językiem obcym. Niewątpliwie dobrym pomysłem jest uczestnictwo w intensywnym kursie językowym, którego stopień zaawansowania określany jest jako poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nie każdy jest w stanie przeznaczyć wiele czasu, energii i środków finansowych na naukę języka.Dlatego angielski online to dobra opcja dla osób zabieganych, bo uczymy się w domu przez Internet.

 

To świetna okazja do wsłuchania się w mowę osoby, której dany język obcy towarzyszy już od lat, która posługuje się nim swobodnie oraz ma najczęściej idealny akcent. Z native speakerem możemy dzięki temu polerować swój język obcy, szczególnie w kontekście konwersacji.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach z native speakerami osoba ucząca się danego języka obcego może poprawić swoją płynność wymowy oraz nabrać obcojęzycznego akcentu. Dodatkowo możemy też poznać nowe słówka, podszkolić gramatykę oraz przełamać naszą barierę językową, która często pojawia się wtedy, gdy w trakcie zwykłych kursów nie poświęca się zbyt dużo czasu na rozmowy.

Czym różni się nauka angielskiego z native speakerem od lekcji z polskim nauczycielem?

Uczniowie zazwyczaj mają inny stosunek do polskiego lektora języka angielskiego, niż do native speakera. Nawet jeśli w klasie panuje zakaz mówienia po polsku, gdy dojdzie do językowej bariery, uczeń może wybrać łatwiejsza drogę komunikacji z lektorem i przejść na język polski. Bycie zdeterminowanym do posługiwania się wyłącznie językiem angielskim podczas spotkań z native speakerem przypomina metodę językowej immersji, czyli całkowitego zanurzenia się w języku. Łatwiej wtedy o przełamanie bariery językowej, zapamiętywanie słówek i praktyczne wykorzystanie językowych umiejętności. Native speaker wygrywa z polskim nauczycielem, jeśli chodzi o swobodę w prowadzeniu konwersacji.

Nauka języka z native speakerem wygląda inaczej. Rozmawiając z osobą nieznającą polskiego, nie mamy możliwości wtrącania do wypowiedzi polskich słówek. Musimy przestawić swój sposób komunikacji i zacząć myśleć w obcym języku. Na początku zrezygnować z rozbudowanych wypowiedzi. Pierwsze próby wypowiadania się w języku obcym mogą sprawiać kłopot i frustrację. Brakuje nam słówek, zacinamy się i zdania jakoś się nie kleją. Warto uświadomić sobie jednak, że znajomość zbioru podstawowych słów umożliwia nam wypowiadanie się na różne tematy, lecz w uproszczonej formie. Niektóre skomplikowane treści wystarczy zastąpić tymi mniej rozbudowanymi, a sens pozostanie zachowany. Z czasem, poznając kolejne słowa i struktury na pewno uda się wzbogacić wypowiedzi i będą one brzmiały tak jak te w naszej głowie. Kontakt z żywym językiem jest naprawdę ważny. Takie rozmowy można realizować w różny sposób – poprzez lekcje na żywo z przygotowanym do tego lektorem (indywidualne albo grupowe), korepetycje realizowane online czy nawet zwykłe rozmowy na ulicy.

Related posts

Kiedy możliwe jest samofakturowanie ?

Przewoźniku płacz i płać, czyli o wynagrodzeniach minimalnych w Europie

admin

Niski koszt kontraktu na system IT nie zawsze się opłaca