SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Internet Technologie

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieciAktualizacja oprogramowania, niestosowanie domyślnych nazw użytkowników i prostych haseł to tylko niektóre z zasad jakie rekomenduje MSWiA w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa systemów informacyjnych dostępnych przez Internet. Aby zapewnić właściwy poziom usług e-administracji ministerstwo zaleca położenie większego nacisku na bezpieczeństwo w sieci.

MSWiA opracowało założenia Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP, zgodnie z którymi należy m.in.: zgłaszać zauważone incydenty do specjalistycznych jednostek CERT-u (Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe), które zajmują się problematyką bezpieczeństwa w sieci, powierzać usługi związane z prowadzeniem stron specjalistom z zakresu utrzymywania portali internetowych. Ponadto stosować elementarne zasady bezpieczeństwa w postaci: aktualizacji oprogramowania, niestosowania domyślnych nazw użytkowników i prostych haseł.

MSWiA zakończyło realizację umowy, której przedmiotem jest budowa Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Nowe rozwiązanie wprowadza jednolity standard informacji na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i w sposób znaczący podnosi bezpieczeństwo publikowanych serwisów informacyjnych.

Jednolity system dostępu do informacji publicznej będzie dużym ułatwieniem dla instytucji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku, mają obowiązek udostępniać informacje publiczne m.in. na stronach podmiotowych BIP. Aplikacja zostanie udostępniona tym podmiotom nieodpłatnie i umożliwi budowanie oraz aktualizację stron podmiotowych BIP bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dzięki Scentralizowanemu Systemowi Dostępu do Informacji Publicznej mieszkańcy szybciej znajdą interesujące ich treści w biuletynach m.in. urzędów czy sądów. Przez wprowadzenie jednego wzoru strony BIP dla wszystkich instytucji z danej kategorii ujednolicony zostanie wygląd witryn i sposób prezentowania ich zawartości. Przykładowo, oznacza to, że biuletyn każdej gminy będzie miał jednakowe menu przedmiotowe. Analogicznie będzie w przypadku innych podmiotów, np. starostw, urzędów wojewódzkich, ministerstw.

Dodatkowe informacje nt. bezpieczeństwa w Internecie można znaleźć na stronach internetowych właściwych zespołów CERT:

Dla instytucji rządowych – www.cert.gov.pl,
Dla pozostałych podmiotów i osób prywatnych – www.cert.pl lub www.policja.pl.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Related posts

CeBIT 2011 pod znakiem internetu

admin

Epson: wielofunkcyjne drukarki Wi-Fi ze zwrotem gotówki

Agencja UE ds. Galileo będzie działać z Pragi

Leave a Comment