SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły aWiadomości Polska

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów

centra obsługi inwestorów i eksporterów
Celem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności małych (i mikro) przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych...

W dniu 3 sierpnia 2009 roku weszła w życie Decyzja Ministra Gospodarki w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu systemowego pt.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i  Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) jest realizowane w ramach VI osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Beneficjentem Poddziałania jest Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. Budżet Poddziałania w latach 2009-2015 wynosi 77,8 mln PLN.

Za cel ogólny projektu przyjęto wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu  i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Bezpośrednio wsparcie otrzymują COIE,  które funkcjonują w strukturach Urzędów Marszałkowskich, bądź innych jednostkach wybranych przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. Natomiast, ostateczną grupę docelową projektu stanowią:

  • w obszarze usługi pro-eksport (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju) wszyscy przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP,
  • w obszarze usługi pro-biz (obejmującej bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych) wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Celem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności małych (i mikro) przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Duże przedsiębiorstwa także mają możliwość skorzystania z usługi COIE.

Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) współpracujące z COIE przy obsłudze przedsiębiorców.

Projekt zakłada, że jego realizacja  wpłynie na:

  • podniesienia stopnia koncentracji informacji o rynkach zagranicznych,
  • wzrost dostępności do nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji,
  • zmniejszenie kosztów wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne,
  • wzrost poziomu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności ich oferty eksportowo-inwestycyjnej,
  • ułatwienie inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci COIE znajdują się na stronie: www.trade.gov.pl/pl/coie

Prezentacja dotycząca projektu systemowego pt.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i  Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
pobież plik .pdf

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Related posts

Raport Expander Advisors i Travelplanet.pl: gdzie Polacy wyjeżdżają na majówkę

admin

Kredyt hipoteczny – jak obliczana jest zdolność kredytowa?

admin

Niekiedy sytuacja zmusza do rezygnacji z wyjazdu – ubezpieczenie na wypadek rezygnacji

admin

Leave a Comment