SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Firma Podatki Porady

Co to są nieujawnione źródła dochodów i jak są opodatkowane

W konsekwencji ustalona wartość podatku jest zaniżona. Warto jednak pamiętać, że takie nielegalne praktyki pociągają Co to są nieujawnione źródła dochodów i jak są opodatkowaneza sobą dość nieprzyjemne konsekwencje finansowe. Podatnik powinien pamiętać, że w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostały dwa rodzaje dochodów uznawane za nielegalne. Są to dochody, które nie posiadają pokrycia w ujawnionych w deklaracji podatkowej źródłach, jak również pochodzące z nieujawnionych źródeł. Konsekwencje związane z tymi pozycjami są jednakowe, ze względu na zbliżoną wagę popełnianego przez podatnika czynu zabronionego.

Uważaj na szarą strefę
Należy pamiętać, że organ podatkowy zainteresuje się podatnikiem kiedy ten ponosi w roku podatkowym wydatki będące niewspółmiernie wysokie do opodatkowanych lub wolnych od podatku dochodów, w zgromadzonych wcześniejszych i bieżących oszczędnościach. Mówiąc prościej, podejrzanym wydaje ten, kto wydatkuje większą ilość środków finansowych w stosunku do tego co mógł legalnie zarobić, pożyczyć, dostać w darowiźnie lub w spadku lub zaoszczędzić w przeszłości. Najczęściej ukrywanie dochodów ma miejsce wtedy, gdy podatnik działa w szarej strefie osiągając dochody nie zgłoszone do opodatkowania. Jeżeli kwota wydatków (zakup nowego domu, samochodu, jachtu) nie ma odzwierciedlania w legalnych zasobach finansowych podatnika, istnieje duże prawdopodobieństwo, że organ podatkowy zainteresuje się takim podatnikiem.

Konsekwencje nielegalnego zaniżania wartości obciążenia podatkiem dochodowym
Podatnik decydujący się na zatajenie części źródeł dochodów podlegających opodatkowaniu, musi liczyć się z możliwością wystąpienia wielu nieprzyjemności związanych z postępowaniem wyjaśniającym. W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących ewentualnych, nieujawnionych źródeł dochodów, organ podatkowy jest uprawniony do wszczęcia postępowania, mającego na celu ustalenia faktycznej wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu roku podatkowego. Procedura ta jest dość skomplikowana, ponieważ polega na dokładnej analizie zarówno wydatków poniesionych przez podatnika w ciągu badanego okresu, a także ustalenia zasobów majątku, jakie miał do dyspozycji.
Warto podkreślić, że w trakcie postępowania weryfikacyjnego pracownicy organu podatkowego wymagają od podatnika, którego dotyczy kontrola, dwóch rodzajów oświadczeń – deklaracji majątkowych oraz oświadczeń majątkowych. W zasadzie można powiedzieć, że na podatniku spoczywa obowiązek przedstawienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Jednakże takie zobowiązanie należy także traktować jako swojego rodzaju możliwość obrony, ponieważ podatnik, aby uniknąć przykrych konsekwencji musi pamiętać, że w jego interesie jest wykazanie, że wszystkie jego wydatki posiadają pokrycie w zadeklarowanych dochodach i zgromadzonym wcześniej, w sposób legalny, majątku.

Nieujawnione źródła dochodów podlegają opodatkowaniu stawką 75%
W razie stwierdzenia podczas kontroli istnienia nieujawnionych źródeł dochodów, należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 75%. Jest to bardzo dotkliwa kara, jednakże nie jest ona jedyną sankcją jaka może być nałożona na taką osobę. Wyższa stawka jest uzasadniona tym, że fiskus ponosi koszty ustalenia dochodu i nie nalicza odsetek za zwłokę, ponadto ma charakter prewencyjny. Drugą możliwością zdyscyplinowania podatników są sankcje finansowe, wynikające z dopuszczenia się przez podatników nieprawidłowości o charakterze zatajenia źródła dochodów. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie w wiarygodny sposób uzasadnić źródeł pokrycia swoich wydatków lub przyrostu majątku, podlega karze grzywny za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

Źródło: www.taxcare.pl

Related posts

Mauris vitae imperdiet nisi. Integer nisl enim

admin

Jak nauka języka obcego wpływa na rozwój dziecka?

Ile kosztuje reklama online w branży budowlanej – prognoza na 2015 rok

admin

Leave a Comment