SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Czy Europa stanie się bezgotówkowa w ciągu 10 lat?

Według nowego badania, połowa europejskich przedsiębiorców wierzy, że ich kraj stanie się społeczeństwem bezgotówkowym w ciągu 10 lat. Jak pokazuje Europejski Raport Płatności 2019, który zostanie opublikowany wkrótce przez firmę Intrum – lidera na rynku zarządzania wierzytelnościami, 1/4 właścicieli biznesów w Europie jest przekonana, że gotówka wyjdzie z obiegu w ich krajach w ciągu 5 następnych lat, a kolejne 25 proc., że stanie się to w ciągu 10 lat.

Według wielu przedsiębiorców z całej Europy, dni papierowych banknotów i monet są policzone. 48% spośród 11,856 tych zapytanych przez Intrum twierdzi, że ich kraj stanie się bezgotówkowy w ciągu 10 lat. Jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców, ten odsetek jest niższy i wynosi 22%. 52% tych z Europy jest zdania, że to nie stanie się w najbliższej przyszłości albo w ogóle nie będzie miało miejsca. Przedsiębiorcy zapytani o konsekwencje powstania bezgotówkowego społeczeństwa, odpowiedzieli, że obawiają się wzrostu zagrożenia cyberatakami – uważa tak ponad połowa ankietowanych (w Polsce – aż 71%), podczas gdy 1/3 jedna trzecia jest zdania, że to usprawniłoby to procedury związane z płatnościami. Co trzeci przedsiębiorca sądzi także, dzięki cyfrowym płatnościom, zdobędzie informacje o transakcjach, co jest istotne.

 

Pojawienie się społeczeństwa bezgotówkowego sprawi, że wszystkie transakcje finansowe będą cyfrowe, pojawią się także nowe możliwości kupowania na kredyt. W gospodarce, w której kredyt staje się jeszcze bardziej istotną kwestią, przedsiębiorstwa będą musiały wiedzieć, kto z ich klientów posiada zdolność kredytową, by uniknąć utraty przychodów. Od konsumentów również będzie to wymagać ostrożności w obszarze ich indywidualnej zdolności do zapłaty – mówi Mikael Ericson, CEO Intrum.

 

Grecja jest krajem, w którym większość przedsiębiorstw uważa, że społeczeństwo bezgotówkowe będzie mieć miejsce w ciągu dziesięciu lat – jest o tym przekonanych 2 na 3 przedsiębiorców. W kilku krajach, np. w Irlandii, Rumunii, Szwecji i Włoszech
6 na 10 przedsiębiorców jest zadania, że to się stanie wkrótce. Ale w innych państwach, w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Polsce, Estonii i na Litwie, co najmniej 2 na 3 badanych uważa, że ich kraj w najbliższej przyszłości nie stanie się gotówkowy albo w ogóle nie będzie mieć to miejsca. Serbia jest krajem, w którym niewielu przedsiębiorców – 18% – jest przekonana, że ich kraj zmieni się
w społeczeństwo bezgotówkowe w ciągu dziesięciu lat.

 

O Europejskim Raporcie Płatności 2019

 

Europejski Raport Płatności 2019 bazuje na badaniu przeprowadzonym
w 29 europejskich krajach w dniach od 31 stycznia do 5 kwietnia 2019 r. Raport zawiera dane zebrane przez Intrum od 11,856 przedsiębiorców z całej Europy, by zdobyć wiedzę na temat zachowań płatniczych i kondycji finansowej europejskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób, które określiły się jako prezesi, dyrektorzy zarządzający, szefowi działów finansowych, itp.

Related posts

Phasellus vitae imperdiet diam, posuere in lorem sodales sollicitudin efficitur lacus

admin

Co stanowi koszt uzyskania przychodu?

Nie wszyscy emeryci muszą rezygnować z pracy

admin