SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Czy umiesz czytać notowania funduszy inwestycyjnych?

W fundusze inwestycyjne inwestuje blisko 2 miliony Polaków. To jeden z tych instrumentów, który może przynieść naprawdę duży zysk. To jednocześnie jeden z tych, który obarczony jest ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że kapitał może zostać pomnożony, ale również można go stracić. Co więc dają inwestorowi notowania funduszy inwestycyjnych? Dowiedz się już teraz.

 

Podział funduszy w notowaniach

Dobre przedstawienie notowań funduszy inwestycyjnych to takie, które zakłada ich podział ze względu na kategorie. Inwestor znacznie lepiej poradzi sobie z odczytem interesujących go treści, jeśli rankingi przedstawiać będą fundusze akcyjne, obligacyjne, zrównoważone, pieniężne.

Dzięki temu łatwo sprawdzi, z jakim ryzykiem wiążą się dane fundusze inwestycyjne. Notowania pozwolą również prognozować zysk. Oczywiście każdy inwestor musi zdawać sobie sprawę, że prognozy nie są w przypadku tego instrumentu gwarantowane. To raczej spekulacje i możliwe przewidywania. Notowania z całą pewnością pozwolą jednak określić fundusze o niższym ryzyku.

Notowania w danym terminie

Ważne jest to, by notowania funduszy przedstawiane były w danym zakresie czasowym. To ważne, jeśli inwestor weźmie pod uwagę kwestie trwania inwestycji. Dzięki temu może zanalizować fundusze w przedziale czasowym kilku tygodni, miesięcy czy lat. Da mu to jasną odpowiedź na pytania dotyczące słuszności inwestowania w fundusze krótko albo długoterminowe.

Dla inwestora ważna powinna być też historia konkretnego funduszu. To, jaką pozycje osiągał w przeszłości, może dać jasny obraz powodzenia inwestycji. Należy jednak pamiętać, że fundusze inwestycyjne zawsze obarczone są ryzykiem. To, że w przeszłości inwestorzy z sukcesem pomnażali swój kapitał, nabywając konkretne jednostki uczestnictwa, nie oznacza, że na to samo można liczyć aktualnie.

Liczby w notowaniach

Stopa zwrotu to podstawa istoty, dla jakiej funkcjonują fundusze inwestycyjne. Notowania zawsze ją uwzględniają, bo to ona daje obraz zysków dla inwestora. Dla inwestorów ważna powinna być też względna stopu zwrotu. Ta wskazuje średnią zysku, jaki osiągnął dany fundusz z uwzględnieniem średniej zysku innych funduszy w tej samej kategorii.

W przypadku inwestycji długoterminowych istotna będzie również tzw. krocząca stopa zwrotu. Ta pokazuje średni zysk, jaki osiągał dany fundusz inwestycyjny w przedziale czasowym co najmniej kilku miesięcy albo nawet kilku lat. Właśnie to jest dla inwestora doskonałą informacją, jak fundusz radzi sobie na rynku.

Rating i wskaźnik ryzyka

To kolejne czynniki, na które inwestor powinien zwrócić uwagę w notowaniach. Rating uwzględnia średnią liczbę punktów, która określa stabilność danego funduszu inwestycyjnego. Tutaj pod uwagę bierze się przede wszystkim wartość osiąganych zysków w ujęciu długookresowym.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia natomiast wahania w zyskach, jakie osiągał dany fundusz w danym czasie. Im te wahania są większe, tym fundusz jest bardziej ryzykowny.

Related posts

Pentagon buduje symulator cyberwojny

admin

Czy konsument może ogłosić upadłość?

admin

Distorted – największy niekomercyjny polski projekt niezależny

admin