SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Do którego urzędu skarbowego złożyć roczne zeznanie podatkowe po zmianie adresu?
Artykuły Firma Podatki Porady Prawo

Do którego urzędu skarbowego złożyć roczne zeznanie podatkowe po zmianie adresu?

Miejsce zamieszkania lub pobytdo-ktorego-urzedu-skarbowego-zlozyc-roczne-zeznanie-podatkowe-po-zmianie-adresu

Deklarację podatnik powinien złożyć we właściwym dla siebie, urzędzie skarbowym. Zgodnie z przepisami, właściwość miejsca oznacza nic innego jak miejsce zamieszkania zainteresowanego, jeżeli dotyczy to rezydenta mieszkającego na stałe w Polsce.
Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, według regulacji podatkowych legitymuje się statutem nierezydenta, właściwość miejscową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się zgodnie z miejscem pobytu tej osoby.

Przeprowadzka w trakcie roku

Zmiana miejsca zamieszkania oznacza zmianę właściwości miejscowej. Gdy podatnik zmienia miejsce zamieszkania lub pobytu w trakcie roku, w konsekwencji pociąga to za sobą zmianę przyporządkowania do danego urzędu skarbowego. W takim przypadku istotny z punktu widzenia rozliczenia podatkowego jest termin, w którym nastąpiła przeprowadzka związana ze zmianą przyporządkowania organu podatkowego.

Właściwość według ostatniego dnia

W myśl zapisu artykułu 18 ordynacji podatkowej, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego podatnik zmieni miejsce zamieszkania, powodując tym samym zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, zobowiązany jest on dokonywać rozliczeń za ten okres w urzędzie skarbowym, pod który podlegał w pierwszym dniu roku podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje jednak wyjątek od tej zasady. Zeznanie roczne trzeba bowiem złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku. Natomiast w przypadku, gdy podatnik wyprowadził się z Polski przed tym dniem, zeznanie musi złożyć do urzędu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Regulacja ta nie pozostawia wątpliwości – nawet jeśli przeprowadzaliśmy się kilkakrotnie w ciągu roku, zeznanie złożymy do tego urzędu, na którego obszarze zamieszkiwaliśmy 31 grudnia.

Co w sytuacji złożenia deklaracji podatkowej do złego organu podatkowego

Pomimo, iż Ordynacja Podatkowa określa jasno kwestie dotyczące właściwości miejscowej urzędu skarbowego, do którego należy złożyć roczne zeznanie podatkowe, może zdarzyć się, że podatnik niejako z przyzwyczajenia dostarczy deklarację podatkową do „starego” urzędu skarbowego.
Nie oznacza to jednakże niewywiązania się z obowiązku podatkowego. W praktyce przyjęło się,
że organy podatkowe przesyłają między sobą stosowną dokumentację, a dzień złożenia pozostaje zgodny z faktycznym wpłynięciem deklaracji podatkowej, niezależnie od miejsca jej złożenia.

Iwona Cackowska

 

Źródło:  www.taxcare.pl

Related posts

Zespół CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

admin

PayU podbija Rosję

Polski rynek nieruchomości. Raport Metrohouse i Expandera. Sierpień 2016

Leave a Comment