SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły Firma Podatki Porady Prawo

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na podatniku, który wybudował halę produkcyjną?

Oznacza to, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy muszą zainwestować środki pieniężne w wybudowanie odpowiedniej budowli,jakie-obowiazki-podatkowe-ciaza-na-podatniku-ktory-wybudowal-hale-produkcyjną na przykład hali produkcyjnej. Warto zatem zastanowić się, jakie obowiązki podatkowe ciążą na podatniku w związku z tego typu inwestycjami.
Odliczysz VAT
Rozważając problem inwestycji polegającej na wybudowaniu hali produkcyjnej w celu prowadzenia na jej powierzchni działalności gospodarczej w ujęciu VAT kluczowe znaczenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zasada jest prosta – w zakresie w jakim przedsiębiorca wykorzystuje nabywane towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych może odliczyć VAT. Oznacza, to że w towary (usługi), które są nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dają prawo do odliczenia. Nakłady inwestycyjne w różnym stopniu związane są z czynnościami podlagającymi opodatkowaniu VAT Przykładowo w sytuacji, gdy firma posiada dział produkcyjny, w którym cała produkcja jest przedmiotem opodatkowanej dostawy, wówczas nakłady na budowę hali produkcyjnej oraz inne nakłady inwestycyjne dotyczące tego działu są związane wprost ze sprzedażą opodatkowaną. Jeśli jednak taka hala służy także produkcji nie opodatkowanej, to podatek podlegający odliczeniu oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działań, do których została powołana firma.
Masz fakturę – możesz odliczyć
Odliczenia zasadniczo należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Warto jednakże podkreślić fakt, że w przypadku gdy nie dokonamy obniżenia kwoty podatku należnego w wymienionych terminach, możemy to zrobić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Po upływie tego terminu odliczenia podatku naliczonego dokonać można tylko poprzez korektę deklaracji. Korektę należy złożyć za okres, w którym przedsiębiorca nabył prawo od odliczenia podatku naliczonego, czyli otrzymał fakturę. Na dokonanie tej korekty jest a aż pięć lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia.
Wstrzymaj się z wykończeniem
Rozpatrując obowiązki ciążące na podatniku nie wolno pominąć kwestii związanych z podatkiem od nieruchomości. Konieczność zapłaty tego podatku powstanie począwszy od 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa hali została zakończona albo w którym rozpoczęto jej użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy nieruchomość taką przedsiębiorca wybudował we własnym zakresie, czy też zakupił.
Jeśli więc wykończenie hali przypada na koniec roku a masz taką możliwość wstrzymaj się z ukończeniem budowy lub używaniem hali do początku następnego roku. Pozwoli Ci to oszczędzić podatek za cały rok. Przesunięcie zakończenia budowy na styczeń kolejnego roku spowoduje, że podatek faktycznie trzeba będzie zapłacić dopiero za 2 lata.

 

Dorota Kępka

 

Źródło:  www.taxcare.pl

Related posts

Panika na chińskiej giełdzie i jej konsekwencje na świecie [KOMENTARZ ANALITYKA CINKCIARZ.PL]

admin

Niekonsekwencja ZUS wobec nadużywania zwolnień chorobowych

admin

Koniec kłopotów z kredytem na dom

Leave a Comment