iekawie poprowadzone szkolenie, którego treść jest ściśle dopasowana do potrzeb danej jednostki, jest najlepszym zabezpieczeniem danych osobowych w firmie.