przykład jak rozwiązywać obrazki logiczne zamaluj niektóre pola według podanych liczb liczby oznaczają grupy

prawolingo.pl