SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Koniec roku pod znakiem sukcesów sprzedażowych. Branża pośrednictwa finansowego w IV kwartale 2017 r.

Ostatnie trzy miesiące minionego roku potwierdziły dynamiczny rozwój branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Firmy wchodzące w skład Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zanotowały wzrosty wolumenu w aż trzech kategoriach produktowych (w porównaniu do poprzedniego kwartału, sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 3%, kredytów firmowych o 24% a produktów inwestycyjnych o 6%). Wypracowana suma przy pośredniczeniu w sprzedaży kredytów dla firm jest najwyższa w historii ZFPF i wynosi prawie 754 mln zł, co stanowi o 91% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż kredytów hipotecznych

IV kwartał 2017 r., przyniósł dynamiczne zwiększenie sprzedaży kredytów hipotecznych. Różnica wolumenów w tej kategorii między III a IV kw. wyniosła 124,56 mln zł. Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku nieruchomości i stabilna sytuacja gospodarcza sprzyjały wzrostowi sprzedaży kredytów hipotecznych przez ekspertów ZFPF.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Dane z 2017 r. pokazują, że Polacy coraz chętniej korzystają z pomocy ekspertów finansowych w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Według NBP w minionym roku wartość udzielonych kredytów wzrosła o 11%, tymczasem pośrednicy zrzeszeni w ZFPF zwiększyli ich sprzedaż aż o 17%. Co ciekawe, w IV kw. udało nam się zwiększyć sprzedaż mimo, że łączna wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez banki spadła w porównaniu do III w. aż o 10%. W IV kw. niemal co drugi kredyt był udzielony ze wsparciem ekspertów zrzeszonych w ZFPF.Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2017 i IV kwartale 2017

Przemysław Guberow, Wiceprezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Open Finance S.A.: – To był pełen wyzwań rok dla branży pośrednictwa finansowego. Można powiedzieć, że upłynął nam pod jednym hasłem: „kredyt hipoteczny”. To on był najpopularniejszym produktem finansowym wśród klientów. Rekordowe zainteresowanie kredytem hipotecznym Polaków wynikało m.in. z kończącego się programu dopłat MdM, ogromnej aktywności deweloperów na rynku nieruchomości, którzy przeżywają obecnie swoje „złote czasy”, ale też podejścia samych klientów do tematu zaciągania finansowego zobowiązania na wiele lat. Najlepiej pokazują to wyniki sprzedażowe podsumowujące 2017 rok – zostały pobite kolejne rekordy w branży pośrednictwa, w zakresie tzw. „hipotek”. Klienci często i chętnie korzystają ze wsparcia ekspertów przy formalnościach związanych z kredytem hipotecznym – to ogromne wyróżnienie i wyraz zaufania do naszej branży, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do utrzymania profesjonalizmu oraz jakości usług.

Sprzedaż produktów firmowych

Firmy zrzeszone w ZFPF w IV kwartale 2017 pośredniczyły przy sprzedaży kredytów firmowych na łączną kwotę 753,62 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 2016 zanotowano wzrost tej kategorii aż o 91%.

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Ostatnie trzy miesiące 2017 roku sprzyjały przedsiębiorcom. Na podstawie danych GUS o PKB w całym 2017 r. ekonomiści szacują, że wzrost w IV kwartale przekroczył 5%, a inwestycje rosły w tempie dwucyfrowym. W takich warunkach rozwijające się firmy nie bały się sięgać po zewnętrzne finansowanie. Coraz chętniej korzystały przy tym z pomocy ekspertów finansowych.

Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2017r. i IV kwartale 2017r

Przemysław Guberow, Wiceprezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Open Finance S.A.: – Miniony rok to sukces w obszarze kredytów firmowych. Wsparcie przedsiębiorców, przede wszystkim MŚP, w finansowaniu ich bieżącej działalności lub nowych inwestycji rozwojowych, staje się już stałym elementem biznesu pośredników. Odzwierciedlenie znajduje się w konkretnych danych z 2017 roku, które wyraźnie pokazują znaczące wzrosty w tym segmencie działalności branży pośrednictwa finansowego.

Sprzedaż produktów inwestycyjnych

W IV kwartale firmy zrzeszone w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego pośredniczyły przy sprzedaży produktów inwestycyjnych na łączną kwotę 128,59 mln zł. Wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału wyniósł 6%.

Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2017r. i IV kwartale

Sprzedaż kredytów gotówkowych

W IV kwartale 2017 roku pośrednicy tworzący ZFPF uczestniczyli również w sprzedaży kredytów gotówkowych o łącznej wartości 511,79 mln zł.

Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF w III kwartale 2017r i IV kwartale 2017

Related posts

Najlepsza jakość w najlepszej cenie!

Jak opodatkować przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w spółce osobowej

Specjaliści ds. IT: więcej merytoryki, a mniej splendoru w komunikacji – wyniki badania ITBC Communication

admin