SURFi – Biznes w zasięgu ręki
aWiadomości Polska

Konto IKZE – Sposób na oszczędzanie na emeryturę

Zgodnie z wszelkimi zapowiedziami ze strony ZUS, ekonomistów oraz polityków, nasze przyszłe emerytury stoją pod wielkim znakiem zapytania. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gros z nas pozostanie bez finansowego zabezpieczenia. Dlatego też tak ważne jest, by uniezależnić się od emerytury wypłacanej przez ZUS i zgromadzić kapitał, który będzie można wykorzystać na emeryturze.

Jednym ze sposobów na takie właśnie zabezpieczenie jest oszczędzanie wraz z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE.

Czym jest IKZE
IKZE to konto dodatkowe jakie może założyć każdy, kto poszukuje dodatkowego zabezpieczenia finansowego. Jest to konto dodatkowe względem emerytury z ZUS oraz IKE, czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Tego typu możliwość to następstwo ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398).

Mechanizm działania
W bardzo dużym stopniu mechanizm funkcjonowania IKZE przypomina rozwiązania charakterystyczne dla IKE, jednak zasadnicza różnica to sposób opodatkowania. IKZE zakłada zastosowanie podatkowej preferencji, która polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania wpłat, jakie zostały dokonane na konto.
Prawo do wpłat na konto IKZE posiada każda fizyczna osoba, która ukończyła 16 lat, jednak w przypadku osoby niepełnoletniej wpłata może zostać dokonana wyłącznie w roku kalendarzowym w którym osoba ta uzyskała dochód z pracy, jaką wykonywała na podstawie umowy o pracę.
Podobnie jak w przypadku IKE oszczędzać na IKZE może wyłącznie jedna osoba, a konto założyć można nie posiadając IKE oraz nie będąc uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Limity IKZE
Limity wpłat na IKZE w roku 2012 oraz 2013 uzależnione były od wysokości kwoty, która stanowiła podstawę wymiaru składki ubezpieczenia emerytalnego, która dotyczyła roku poprzedniego. Kwoty, które zostały wpłacone na konto nie mogły przekroczyć 4 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Dodać należy jednak, że kwoty limitu mogą różnić się dla poszczególnych osób oszczędzających z IKZE.
Kwoty wpłat ogłaszane są corocznie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Co oferują IKZE
Przystępując do Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ubezpieczony liczyć może na ofertę: funduszy inwestycyjnych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, w tym domów maklerskich oraz banków, zakładów ubezpieczenia na życie, banków, dobrowolnych funduszy emerytalnych powstałych przy powszechnych towarzystwach emerytalnych.
Tym samym IKZE mogą być prowadzone poprzez zawarcie umowy z tymi instytucjami.

Możliwość transferu
Pomiędzy poszczególnymi instytucjami prowadzącymi IKZE możliwe jest przeprowadzanie transferów. Jeżeli osoba, która zawarła umowę z IKZE chce przenieść pieniądze do innej instytucji, jest to możliwe o ile docelowa instytucja posiada uprawnienia do prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
Tym samym nie jest możliwe przeniesienie oszczędności z IKZE do IKE lub PPE. Pieniądze, które zostały wpłacone na konto IKZE nie mogą zostać też wcześniej wycofane w części jak to jest w przypadku IKE. W tym wypadku istnieje możliwość wyłącznie wycofania całości środków jakie zgromadzone zostały na koncie IKZE. Zwrot takich środków jest opodatkowany podatkiem PIT zgodnie ze skalą podatkową.

Wypłaty z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
Wnioskodawca, który dokonać chce wypłaty może zrobić to po osiągnięciu wieku 65 lat jeżeli dokonywał on wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.
Jeśli wnioskodawcą jest osoba uprawniona, warunkiem złożenia wniosku jest śmierć osoby ubezpieczonej.
Środki jakie zostały zgromadzone na koncie podlegają wypłacie jednorazowej bądź ratalnej. W przypadku tej ostatniej, raty powinny być wypłacane przez minimum 10 lat (jeśli okres oszczędzania był krótszy, wówczas okres ten zmniejsza się do minimum 5 lat).
Wypłaty z IKZE podlegają opodatkowaniu przez instytucję podatkową.

Źródło: http://zaradnyfinansowo.pl/ikze-czyli-jak-dostac-809-zl-zwrotu-podatku-i-odlozyc-prawie-5000-zl-rocznie/

Related posts

MG uczy dyrektyw nowego i globalnego podejścia

admin

Pierwsza polska konferencja naukowców zajmujących się sztuką naskalną

Trendy na inwestowanie

admin