SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Kontroluj rzeczywisty czas pracy swoich pracowników z TETA Personel
Artykuły Artykuły Firma Porady

Kontroluj rzeczywisty czas pracy swoich pracowników z TETA Personel

UNIT4 TETA udostępnia w systemie wspomagającym zarządzanie personelemkontroluj-rzeczywisty-czas-pracy-swoich-pracownikow-z-teta-personel nowy mechanizm weryfikacji niezgodności w ewidencji czasu pracy pracownika w kontekście jego harmonogramu oraz zdarzeń wejść/wyjść w wybranym przedziale czasowym.

Załóżmy, że pracownik ma zdefiniowaną przerwę w godz. 9:00-10:00. O godz. 09:05 zostało zaewidencjonowane wyjście, a o 09:15 wejście – podczas weryfikacji niezgodności system zaznaczy informację, że zaistniały zdarzenia wyjścia/wejścia w czasie przerwy pracownika.

Weryfikacja takich niezgodności ułatwia kontrolę czasu pracy pracownika, jego obecność lub nieobecność w pracy, pozwala wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości jeszcze przed obliczeniem czasu pracy oraz list płac pracownika. Mechanizm ten może zostać odpowiednio sparametryzowany, tak, aby były sprawdzane tylko najistotniejsze niezgodności w ramach firmy. System TETA Personel sprawdza m.in. nieobecność nieusprawiedliwioną, rozpoczęcie i zakończenie doby pracowniczej, niezgodną ilość wejść/wyjść.

Lista niezgodności jest dostępna w formie wydruku lub bezpośrednio z poziomu formularza w systemie.

 

Źródło: Informacja Prasowa

Related posts

Karta podatkowa: podatek trzeba płacić także wtedy, gdy firma nie zarabia

Polska sieć przesyłowa gotowa na gaz łupkowy

admin

Jak bardzo spowalniasz polski internet?

admin

Leave a Comment