SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Kredyt samochodowy – jakie warunki trzeba spełnić, by go dostać?
Artykuły

Kredyt samochodowy – jakie warunki trzeba spełnić, by go dostać?

Rośnie zainteresowanie nowymi pojazdami w branży motoryzacyjnej. Chociaż nadal jest to niewielka część w porównaniu z wielkością rynku samochodów używanych, tendencja jest wzrostowa. To zasługa m.in. nieco większej dostępności kredytów. Jakie warunki należy spełnić, by ubiegać się o taką formę finansowania?

Kredyt samochodowy to rozwiązanie, dzięki któremu można nabyć nowy lub używany pojazd bez konieczności angażowania wszystkich wolnych środków finansowych. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą zachować płynność finansową, nie pozbawiając się całego zgromadzonego kapitału.

Warunki kredytu różne dla różnych banków

W udzielaniu kredytów samochodowych banki postępują zgodnie z zasadami określonymi przez własną politykę wewnętrzną. Oznacza to, że część kryteriów może być różna w zależności od tego, w jakim banku kredytobiorca składa wniosek. Niemniej jednak można wyróżnić kilka warunków wspólnych, na podstawie których wydawana jest decyzja kredytowa.

  • Niezbędne dokumenty

Osoba ubiegająca się o kredyt samochodowy zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów określających sytuację finansową. Wymagane jest zwykle zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów. Niektóre banki mogą dodatkowo żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

  • Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa

Bank udzielający kredytu musi mieć pewność, że kredytobiorca jest w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązanie. Dlatego dość wnikliwie wylicza zdolność kredytową na podstawie wysokości osiąganych dochodów. Jeżeli z analizy wynika, że kredytobiorca jest w stanie spłacać raty, wzrasta szansa, że bank wyda pozytywną decyzję kredytową.

  • Dobra historia kredytowa

By upewnić się, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać kredyt, banki sugerują się historią kredytową gromadzoną m.in. w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Sprawdzają także rejestry dłużników, by potwierdzić wiarygodność kredytobiorcy.

Niektóre banki życzą sobie również, by poinformować je o stanie zadłużenia z innych tytułów oraz przedstawienie informacji o ewentualnie udzielonych poręczeniach czy toczących się sprawach egzekucyjnych.

  • Odpowiednio wysoki wkład własny

Bez względu na to, czy kredytobiorca chce kredytem sfinansować cały koszt pojazdu, czy tylko jego część, banki mogą wymagać wpłaty wkładu własnego. Jego wysokość może być różna, wynosząc nawet 20%. Wyjątek w tym zakresie stanowi m.in. oferta Toyota Banku. Korzystając z Kredytu SMARTPLAN, dopuszczalna jest wpłata własna na poziomie zaledwie 10% wartość kredytu.

Uproszczona procedura przyznawania kredytu jest możliwa

Starając się o kredyt na samochód, niektóre banki są w stanie zastosować uproszczoną procedurę. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania na środki finansowe oraz wiele formalności redukowanych jest do minimum. Przykładowo, korzystając z opcji wymiany samochodu na koniec okresu umowy Kredyt SMARTPLAN Toyota Bank przyznaje kolejny kredyt na prostszych zasadach, wymaga jedynie posiadania dowodu osobistego.

Jeżeli chcesz sfinansować zakup samochodu kredytem sprawdź, w którym banku wymagane są minimalne formalności i gdzie otrzymasz wsparcie finansowe na najbardziej korzystnych warunkach.

Related posts

Biurko Cię urządzi, czyli personalizowane miejsce pracy na zamówienie

admin

Polska sieć przesyłowa gotowa na gaz łupkowy

admin

Naukowcy z Poznania opracowali mobilny zakład produkcji biopaliwa