SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio – kwiecień 2019

Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach, pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.

 

Zasięg terytorialny: Polska, z wykluczeniem woj.: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego (kwiecień 2019)

Główne analizowane branże: automotive, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, produkcja spożywcza, logistyka (kwiecień 2019)

Wielkość próby: około 88 tys. pracowników z ponad 90 firm (kwiecień 2019)

 

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:W kwietniu obserwujemy absencję chorobową na poziomie niższym o 1 punkt procentowy niż w marcu tego roku, w odniesieniu do danych za rok 2018, w tym samym okresie obserwowaliśmy nieznacznie niższy wskaźnik (0,4 punktu procentowego różnicy). Średni wskaźnik absencji chorobowej dla wszystkich analizowanych podmiotów wyniósł 5,8%, z udziałem zwolnień chorobowych ze wskazaniem jeden na poziomie poniżej 15%. Zaobserwowaliśmy również wzrost absencji chorobowej w obszarze firm z branży spożywczej, który prawdopodobnie był spowodowany zwiększoną ilością pracy w tym sektorze w okresie przedświątecznym.„

 

 

 

1.Średni czas trwania ZLA w miesiącu u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

 

Wskazanie lekarskie 1–chory powinien leżeć 2–chory może chodzić 0opieka
Poniżej 29 lat 4,9 7,3 5,8
Poniżej 39 lat 5,4 5,9 7,1
Poniżej 49 lat 6,1 8,1 4,9
Poniżej 50 lat 8,3 8,4 11,8
Średnia 6,2 7,4 7,4

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 7,1 dnia.

 

2.Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów (%)

11,2% – Najwyższy

2,6% – Najniższy

5,8 % – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)

Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 4,7 %

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 6,1 %

Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 5,8%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)

– Produkcja spożywcza 8,1% (wzrost ze względu na zwiększoną produkcję w okresie świątecznym)

– Automotive – 4,8%

– Przemysł ciężki 4,4%

– Przemysł lekki 4,2%

– Logistyka – 7,3%

 

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

 

Related posts

Dywersyfikacja sposobem na bezpieczne inwestowanie

admin

Drożeją ubezpieczenia OC. Jak obniżyć koszty

admin

Learn The Truth About Indian Culture In The Next 60 Seconds

admin