SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły

Nowe oznaki spadku koniunktury – 3 na 10 firm przyspiesza sprzedaż, by sprostać oczekiwaniom „gorszych czasów”

Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych należności, opóźnione płatności od kontrahentów i klientów z sektora B2B i wyższe ryzyko popadnięcia w długi. Europejski Raport Płatności 2019 publikowany przez firmę Intrum, lidera na europejskim rynku zarządzania wierzytelnościami, pokazuje również, że wzrost udziału nieściągalnych płatności po kilku latach spadku sprawia, że przekroczyliśmy punkt zwrotny. Prawie 1/5 (18%) przedsiębiorców biorących udział w badaniu Intrum jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego.

 

Kluczowe informacje:

 

  • Odsetek nieściągalnych należności, biorąc pod uwagę całkowite przychody przedsiębiorstw, wzrósł w 2018 r. do 2.31% z 1.69% odnotowanych w 2017 r.
  • 16% przedsiębiorców przyznało, że w tym roku wzrośnie ryzyko ze strony ich dłużników (z 12%), podczas, gdy tylko 9% jest zdania, że to ryzyko się zmniejszy (spadek w 10 %).
  • Średni czas płatności faktycznie dokonywanych przez klientów B2B wzrósł
    z 34 dni do 40 dni, w porównaniu do ubiegłego roku.

Możliwość przewidywania przepływów pieniężnych jest kluczowa dla wszystkich firm, a stabilność finansowa jest podstawą rozwoju przedsiębiorstw. Większe ryzyko biznesowe, którego mogą doświadczyć firmy, sprawia, że ważniejsze niż kiedykolwiek staje się, by te jeszcze lepiej znały swoich klientów
– uważa Mikael Ericson, CEO Intrum.

 

Z badania przeprowadzonego wśród 11,856 firm w całej Europie można wyciągnąć wniosek, że przedsiębiorcy odczuwają zwiększone ryzyko związane
z przeterminowanymi płatnościami i długami. Jednak odpowiedź na pytanie,
w jakim momencie cyklu koniunkturalnego znajduje się ich kraj, różni się znacznie
w zależności od analizowanego regionu.

 

W krajach takich jak Grecja i Włochy kryzys gospodarczy jest faktem, ale z kolei większość firm w Austrii i Niemczech nie spodziewa się, że recesja nastąpi w ich kraju nawet w ciągu pięciu następnych lat. We wszystkich pozostałych krajach poglądy przedsiębiorców na ten temat nie są spójne, ale większość z nich uważa, że w ich państwie kryzys gospodarczy ma już miejsce lub będzie faktem za pięć lat lub wcześniej.

Wśród tych firm, które zmagają się już z recesją lub oczekują spadku koniunktury, większość planuje obcięcie kosztów (45%) i podchodzić bardziej świadomie do zaciągania zobowiązań finansowych (36%). Ale daje się zaobserwować także inne podejście: 3 na 10 (29%) firm postanawia zwiększyć i przyspieszyć sprzedaż, by zabezpieczyć swoje finanse. Blisko 1 na 6 przedsiębiorstw (17%) widząc na horyzoncie w swoim kraju kryzys gospodarczy, nie planuje podejmować jakichkolwiek działań.

 

 

O Europejskim Raporcie Płatności 2019

 

Europejski Raport Płatności 2019 bazuje na badaniu przeprowadzonym
w 29 europejskich krajach w dniach od 31 stycznia do 5 kwietnia 2019 r. Raport zawiera dane zebrane przez Intrum od 11,856 przedsiębiorców z całej Europy, by zdobyć wiedzę na temat zachowań płatniczych i kondycji finansowej europejskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób, które określiły się jako prezesi, dyrektorzy zarządzający, szefowie działów finansowych, itp.

Related posts

Funduszom aktywnej alokacji daleko do ideału

admin

Firma może stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych na okazyjnie kupionym samochodzie

admin

Warto uczyć dzieci oszczędzania

admin