SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Nowe podejście do zamówień publicznych w nowej szacie graficznej
Artykuły aWiadomości Polska

Nowe podejście do zamówień publicznych w nowej szacie graficznej

Nowe podejście do zamówień publicznychMinisterstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało dokument „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 8.04.2008 r. Instytut Wzornictwa Przemysłowego opracował innowacyjną szatę graficzną ww. dokumentu, która powstała w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie graficzne dokumentów z zakresu polityki innowacyjności.

Dokument stanowi podstawę do ukierunkowania rozwoju systemu zamówień publicznych w Polsce na rzecz zwiększania: (1) udziału MSP w systemie zamówień publicznych, (2) popytu na innowacyjne produkty oraz (3) wykorzystania przyjaznych środowisku produktów zamawianych w systemie zamówień publicznych, (4) stopnia wykorzystania narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych, jednocześnie (5) zwracając uwagę na kwestie społeczne.

Efektywne wykorzystanie systemu zamówień publicznych dla kreowania popytu na produkty innowacyjne stanowi jeden z instrumentów systemu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Zasadniczą przewagą tego instrumentu jest jego „bezkosztowy” charakter dla budżetu Państwa oraz duża możliwość oddziaływania (wielkość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2006 r. wyniosła 80 mld PLN, co stanowi ok. 7,6% PKB z roku 2006).

Nowoczesny system zamówień publicznych może zostać wykorzystany dla zwiększania popytu na rozwiązania innowacyjne, bez tworzenia nadmiernych obciążeń regulacyjnych. Może to następować m.in. poprzez taką specyfikację wymagań funkcjonalnych, która pozostawia przedsiębiorstwom możliwie dużo swobody w przedstawianiu innowacyjnych rozwiązań. Tymczasem racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, bardzo często ogranicza się do stosowania kryterium najniższej ceny w procesie udzielania zamówień publicznych, zamiast innowacyjności i nowoczesności oferowanych przez przedsiębiorców produktów lub usług.

Aktualnie MG pracuje nad wdrażaniem zawartych w raporcie rekomendacji dot. realizacji poszczególnych obszarów.
Nowe podejście do zamówień publicznych (wersja w jęz. polskim) (pobierz plik .pdf)

Nowe podejście do zamówień pubkicznych (wersja w jęz. angielskim) (pobierz plik .pdf)

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Related posts

ZUS i Ministerstwo Finansów stawiają na ePUAP

admin

Zrób wrażenie i zdobądź pracę!

Jak nauka języka obcego wpływa na rozwój dziecka?

Leave a Comment