SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły aWiadomości Polska

Polityka – przyznała swoje nagrody naukowe 5 młodym badaczom

Pięciu młodych uczonych odebrało 23 października tegoroczne Nagrody Naukowe „Polityki”. Uroczyste rozstrzygnięciepolityka-przyznała-swoje-nagrody-naukowe-5-mlodym-badaczom odbyło się w redakcji tygodnika. Nagrody w programie stypendialnym „Zostańcie z nami” wynoszą po 30 tys. zł.

W kategorii nauk humanistycznych nagrodę przyznano dr Joannie Różyńskiej z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W kategorii nauk społecznych zwyciężyła dr Marta Soniewicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dziedzinie nauk ścisłych nagrodzono dr. inż. Przemysława Biecka z UW. Dr Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został laureatem w kategorii nauk o życiu, a dr Piotr Bilski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w naukach technicznych.

W tym roku zmieniły się zasady przyznawania Nagród Naukowych „Polityki”. Zwiększyła się nagroda dla najlepszych, ale, zamiast 20, jak w poprzednich edycjach, wybrano 5 zwycięzców. Zmienił się także sposób wyboru najlepszych. W pierwszym etapie konkursu kapituła profesorska w pięciu obszarach nauki wyłoniła 14 finalistów. W drugim etapie – powołana po raz pierwszy kapituła obywatelska – złożona ze znanych i szanowanych postaci życia publicznego – wyłoniła 5 laureatów.

Nagrodzona w kategorii nauk humanistycznych dr Joanna Różyńska z UW i AWF w Warszawie jest z wykształcenia prawniczką, socjolożką, filozofką i bioetyczką. Zajmuje się naukową refleksją nad wyzwaniami współczesnej biologii i medycyny, etyką badań naukowych, a zwłaszcza – etyką powoływania ludzi do istnienia. Szczególnie mocno nurtuje ją problematyka moralnej odpowiedzialności rodziców za jakość życia przyszłych dzieci, której poświęcona była jej rozprawa doktorska. „Krzywda istnienia” – to centrum jej zainteresowań, tytuł rozprawy doktorskiej, ale też pewnie inspiracja społecznikowskiej pasji, z której znana jest doktor Różyńska.

W dziedzinie nauk społecznych nagrodę przyznano dr Marcie Soniewickiej z UJ. Laureatka jest prawniczką, przygotowuje też doktorat z filozofii. Zajmuje się bioetyką, zwłaszcza tzw. odpowiedzialnością prokreacyjną oraz zagadnieniami sprawiedliwości globalnej. Zajmuje się m.in. ważnym w dobie globalizacji problemem słusznego podziału dóbr i wymiaru sprawiedliwości w skali światowej – zwłaszcza za zbrodnie przeciw ludzkości. Jak mówi, dzięki studiom filozoficznym odkryła pasję pracy naukowej – myślenia i tworzenia. Studia prawnicze skierowały tę pasję na problematykę życia społecznego.

Laureat w kategorii nauki ścisłe, dr inż. Przemysław Biecek z UW jest specjalistą w zakresie biostatystyki. Jego badania znajdują się na pograniczach matematyki, informatyki, biologii obliczeniowej i medycyny. Doktor Biecek buduje narzędzia analizy danych, odpowiadając na specyficzne problemy lekarzy lub biologów. Jego praca znalazła zastosowanie w onkologii przy prognozowaniu ryzyka nawrotu raka, transplantologii czy leczeniu osteoporozy. Dr Biecek napisał dwa podręczniki poświęcone obliczeniowej analizie danych.

Nagrodzony w kategorii nauk o życiu dr n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmuje się analizą statystyczną. Jego praca naukowa początkowo skoncentrowana była na neonatologii, a następnie na genetyce cukrzycy wieku rozwojowego. Badania umożliwiły odszukiwanie pacjentów o nietypowym podłożu cukrzycy, co pozwala na optymalizację terapii, a także oszacowanie ryzyka choroby u potomstwa. Jego dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że działalność naukową w pediatrii można z powodzeniem prowadzić na światowym poziomie również w naszym kraju.

Dr inż. Piotr Bilski z SGGW został nagrodzony w kategorii nauk technicznych. Naukowiec specjalizuje się w badaniach z zakresu informatyki i jej zastosowań w elektronice. Zajmuje się projektowaniem i implementacją algorytmów sztucznej inteligencji do klasyfikacji obiektów. Przykładowe obiekty w tych badaniach, to: maszyny elektryczne (np. silniki), serwomechanizmy (np. elementy robotów), układy elektroniczne (np. filtry analogowe).

Opracowywana przez niego teoria może mieć zastosowanie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, medycznych czy technicznych. Bardzo aktywna działalność badawcza nie przeszkadza doktorowi Bilskiemu w rozległej działalności dydaktycznej i organizacyjnej. W swojej uczelni jest prodziekanem do spraw dydaktyki.

Od 2001 r. w ramach programu stypendialnego „Zostańcie z nami!” ok. 200 młodym zdolnym naukowcom przekazano prawie 5 mln zł.

 

 

Źródło:  www.naukawpolsce.pap.pl

Related posts

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą obniżyć podatek za pomocą składek ZUS

Eksperci: mniej CO2 powstaje przy wydobyciu gazu łupkowego niż węgla

Doradcy ZFDF zwiększają sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych

admin

Leave a Comment