SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności
Artykuły aWiadomości Polska

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów Narodowej Strategii Spójności do 12 grudnia 2010 r. złożono 155,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 357,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 47 498 umów o dofinansowanie na kwotę 212 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 147,3 mld zł, co stanowi 55,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 59,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 43,2 mld zł.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich
Więcej na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Related posts

Polska internetowa – wpływ Internetu na polską gospodarkę

admin

Już za 2 tygodnie będzie można wnioskować o kredyt studencki

admin

Acronis True Image Home 2012 w polskiej wersji językowej – już dostępny