SURFi – Biznes w zasięgu ręki
  • Home
  • Artykuły
  • Prognoza Cisco Visual Networking Index przewiduje 18-krotny wzrost wielkości ogólnoświatowego internetowego w sieciach mobilnych w latach 2011-2016
Artykuły Artykuły aWiadomości Świat

Prognoza Cisco Visual Networking Index przewiduje 18-krotny wzrost wielkości ogólnoświatowego internetowego w sieciach mobilnych w latach 2011-2016

Ruch mobilny w chmurze będzie w 2016 r. stanowić 71% łącznej transmisji danych w sieciach mobilnych, co odpowiada 7,6 eksabajta prognoza-cisco-Visual-networking-index-przewiduje-18-krotny-wzrost-wielkosci-ogolnoswiatowego-internetowego-w-sieciach-mobilnych-w-latach-2011-2016miesięcznie (w 2011 r. wartości te wyniosły odpowiednio 45% i 269 petabajtów)

Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016 ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wartość 10,8 eksabajta miesięcznie, czyli 130 eksabajtów rocznie.

Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. przewidywanego gwałtownego wzrostu liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, która przekroczy liczbę mieszkańców Ziemi (wg ONZ szacowana liczba ludności w 2016 r. to 7,3 miliarda). Według prognoz firmy Cisco w latach 2011-2016 wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego przekroczy trzykrotnie wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych.

Prognoza przewiduje, że roczny ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 130 eksabajtów, co odpowiada:
– 33 miliardom dysków DVD,
– 4,3 biliardom plików dźwiękowych MP3,
– 813 biliardom wiadomości tekstowych SMS.

Eksabajt to jednostka informacji odpowiadająca pamięci o wielkości 1 tryliona bajtów.

Powyższe wartości wzrostu ruchu w sieciach mobilnych odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej w podanym okresie 78%. Sam przyrost ruchu w mobilnym Internecie w latach 2015-2016 przekroczy trzykrotnie szacowaną wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012. Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

1. Więcej danych w transmisji strumieniowej: ponieważ użytkownicy coraz częściej chcą korzystać z treści dostępnych na żądanie i transmitowanych strumieniowo, a nie tylko informacji pobieranych z sieci na lokalne urządzenia, ruch mobilny w chmurze wzrośnie 28-krotnie w okresie od 2011 do 2016 roku, co odpowiada złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 95%.
2. Większa liczba połączeń mobilnych: w roku 2016 będzie działać ponad 10 miliardów urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu, co obejmie także moduły M2M (ang. machine-to-machine), liczba ta przekroczy prognozowaną na 7,3 miliarda liczbę ludi na Ziemi w 2016 r. Jednym z przykładów zastosowań M2M jest wykorzystanie sieci bezprzewodowych do aktualizacji cyfrowych bilbordów. Dzięki temu reklamodawcy mogą wyświetlać różne informacje w zależności od pory dnia albo dnia tygodnia i szybko wprowadzać zmiany w skali globalnej, np. aktualizować ceny paliwa.
3.Wzrost mocy obliczeniowej urządzeń: urządzenia mobilne są coraz bardziej zaawansowane; mogą przetwarzać więcej danych i generować większy ruch. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie w latach 2011-2016 62-krotnie — jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych uwzględnianych w prognozie. Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2016 roku będą generować czterokrotnie więcej ruchu (1 EB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie).
4. Większa szybkość transmisji mobilnej: Szybkość połączenia z siecią mobilną to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego. Wzrost szybkości oznacza wzrost wykorzystania sieci. Według prognoz Cisco szybkość sieci mobilnych (w tym sieci 2G, 3G i 4G) wzrośnie od 2011 do 2016 roku dziewięciokrotnie.
5. Więcej materiałów wideo: użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści, a to oznacza także materiały wideo, które w roku 2016 będą stanowiły 71% danych w sieciach mobilnych.

Prognoza Cisco przewiduje również, że w 2016 roku 71% używanych smartfonów i tabletów (1,6 miliarda egzemplarzy) będzie w stanie komunikować się z siecią mobilną IPv6. W odniesieniu do całego rynku — do roku 2016 39% wszystkich urządzeń mobilnych (ponad 4 miliardy) będzie już mogło obsługiwać protokół IPv6.

Znaczenie urządzeń i połączeń mobilnych

– Ogólnoświatowy wzrost liczby urządzeń bezprzewodowych i węzłów uzyskujących dostęp do sieci mobilnych stanowi główny powód wzrostu ruchu w sieci. W roku 2016 będzie funkcjonować ponad 8 miliardów przenośnych i osobistych urządzeń umożliwiających mobilną transmisję danych oraz około 2 miliardy połączeń M2M (np. systemów GPS w samochodach, systemów śledzenia zasobów w sektorze transportu i produkcji oraz aplikacji medycznych umożliwiających łatwiejsze udostępnianie kart pacjentów).
– W 2016 r. smartfony, laptopy i inne urządzenia przenośne będą generować około 90% ogólnoświatowej mobilnej transmisji danych.
– Komunikacja M2M będzie stanowiła 5% ogólnoświatowego ruchu mobilnego, a pozostałe 5% będzie obsługiwane przez szerokopasmowe bramy dostępowe do sieci mobilnych w budynkach mieszkalnych.

Odciążanie sieci mobilnych za pomocą sieci stacjonarnych

– Aby obsłużyć wzrost zapotrzebowania na Internet mobilny, dostawcy usług coraz częściej korzystają z mechanizmu odciążania sieci i przenoszenia ruchu do sieci stacjonarnych i sieci Wi-Fi.
– W 2011 roku 11% ruchu w sieciach mobilnych (72 PB danych miesięcznie) podlegało przeniesieniu do innych sieci. W 2016 roku wartość ta wyniesie 22%, czyli 3,1 EB danych miesięcznie.
– Bez stosowania mechanizmów odciążania złożona roczna stopa wzrostu w latach 2011-2016 wyniosłaby 84%, a nie 78%.
– Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty transmisji mobilnej, tj. ruch w sieciach komórkowych, ruch przekierowany z sieci komórkowych oraz ruch w sieciach stacjonarnych i Wi-Fi wygenerowany przez urządzenia przenośne, łączna wielkość transmisji przekroczy ponad czterokrotnie prognozę Cisco Mobile VNI dotyczącą transmisji w sieciach komórkowych w roku 2016.
W roku 2011 łączna wielkość ruchu w sieciach komórkowych, ruchu przekierowanego z sieci komórkowych oraz ruchu w sieciach stacjonarnych i Wi-Fi wygenerowanego przez urządzenia przenośne wynosiła 11,5 eksabajta miesięcznie.
– Sieci komórkowe: 5,2%, 597 PB miesięcznie;
– Ruch przekierowany z sieci komórkowych: 0,6%, 72 PB miesięcznie;
– Sieci stacjonarne i Wi-Fi: 94,2%, 10,9 EB miesięcznie.
Ruch w sieciach stacjonarnych i Wi-Fi przekraczał w roku 2011 ponad osiemnastokrotnie ruch w sieciach komórkowych.
W roku 2015 łączna wielkość ruchu w sieciach komórkowych, ruchu przekierowanego z sieci komórkowych oraz ruchu w sieciach stacjonarnych i Wi-Fi wygenerowanego przez urządzenia przenośne będzie wynosiła 44,1 eksabajta miesięcznie.
– Sieci komórkowe: 16%, 6,9 EB miesięcznie;
– Ruch przekierowany z sieci komórkowych: 4%, 2,0 EB miesięcznie;
– Sieci stacjonarne i Wi-Fi: 80%, 35,2 EB miesięcznie.
W 2015 r. ruch w sieciach stacjonarnych i Wi-Fi będzie przekraczał ponad pięciokrotnie ruch w sieciach komórkowych.

Kluczowe przewidywania dotyczące rozwoju sieci w poszczególnych regionach

Zgodnie z nową prognozą opracowaną przez firmę Cisco największy wzrost wystąpi w następujących regionach:
– Region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych — złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi tu 104%, co oznacza 36-krotny wzrost.
– Daleki Wschód — 84%, wzrost 21-krotny.
– Europa Środkowo-Wschodnia — 83%, wzrost 21-krotny.
– Ameryka Łacińska — 79%, wzrost 18-krotny.
– Ameryka Północna — 75%, wzrost 17-krotny.
– Europa Zachodnia — 68%, wzrost 14-krotny.

Europa Środkowo-Wschodnia: tendencje regionalne

– W Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych będzie wzrastać dwa razy szybciej niż ruch w stacjonarnych sieciach IP…
– Wielkość transmisji w sieciach mobilnych w 2016 roku będzie równa całemu ruchowi internetowemu w regionie odnotowanemu w roku 2005.
– Wielkość transmisji wideo w sieciach mobilnych w latach 2011-2016 wzrośnie 32-krotnie, przy czym złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 101%.
– W roku 2016 materiały wideo będą stanowiły w regionie 67% transmisji w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 45%).
– W roku 2016 aplikacje w chmurze będą stanowiły 69% łącznego ruchu w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 36%).

Znaczenie wzrostu szybkości połączenia w sieciach mobilnych
Średnia szybkość połączenia z siecią mobilną zwiększyła się dwukrotnie w roku 2011, a do roku 2016 spodziewany jest wzrost dziewięciokrotny. Wzrost szybkości połączenia to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego.

(Kb/s)201120122013201420152016stopa wzrostu:
– Średnia szybkość połączenia mobilnego315 504 792 1236 1908 2873 56%
– Średnia szybkość połączenia ze smartfonu1344 1829 2425 3166 4102 5244 31%

 

Źródło: Informacja Prasowa

Related posts

Tak może wyglądać spełnienie obietnicy przez prezydenta Dudę

admin

Po raz drugi wyróżniono najlepszych studentów-wynalazców

Średniowieczny skarb na wystawie z Muzeum Śląskim

Leave a Comment