Projekt rozporządzenia w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej

72

23 kwietnia br. na konferencji prasowej Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych poinformował o przywróceniu tymczasowej projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-przywrocenia-tymczasowo-kontroli-granicznejkontroli granicznej w czasie EURO 2012. 24 kwietnia br. na stronie BIP MSW został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. W ramach uzgodnień międzyresortowych uwagi do projektu można zgłaszać do 2 maja br. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Przypomnijmy, że kontrola zostanie przywrócona od 4 czerwca do 1 lipca br. na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską).
W praktyce nie będzie się ona wiązała z ograniczeniami w podróżowaniu. Działania kontrolne będą prowadzone w sposób wyrywkowy, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch. Kontrole będą dotyczyć osób wytypowanych na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw.

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone m.in. w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów.

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here