SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły Firma Porady

Sondaż: 61 proc. przedsiębiorców z Mazowsza niechętnych współpracy z uczelniami

Ponad 61 proc. przedsiębiorców mazowieckich negatywnie ocenia możliwość nawiązania potencjalnej współpracy z uczelniami sondaz-61-proc-przedsiebiorcow-z-mazowsza-niechetnych-wspolpracy-z-uczelniamiwyższymi – wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 500 mazowieckich przedsiębiorców. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branż i dziedzin gospodarki.
Ankietowani odpowiadali na pytanie: Jak ocenia Pan(i) możliwość nawiązania współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub z uczelnią wyższą z obszaru województwa mazowieckiego na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą możliwość, a 5 najwyższą.

Ponad 61 proc. pytanych przedsiębiorców wskazało na możliwość najniższą, negatywnie odnosząc się do wizji nawiązania współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub z uczelnią wyższą z obszaru województwa mazowieckiego. Zaledwie 8 proc. ankietowanych taką możliwość oceniło pozytywnie, umieszczając ją na skali najwyżej.

Jako słabe punkty uczelni wyższych ograniczające lub uniemożliwiające współpracę z nimi przedsiębiorcy wymieniali: biurokrację, skomplikowane i czasochłonne procedury, słaby przepływ informacji oraz niedostosowanie uczelni do realiów rynkowych.

„Choć badanie objęło przedsiębiorców z województwa mazowieckiego możemy założyć, że podobne wyniki uzyskalibyśmy dla całego kraju. Przekonanie biznesu, że uczelnie wyższe nie są dobrym partnerem do współpracy, jest dosyć powszechne” – mówi Marcin Zarzecki, koordynator badania.

„Akademickie Mazowsze 2030” to projekt dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, który ma dostosować kierunki kształcenia, modele organizacji szkół wyższych oraz profil absolwenta do rzeczywistych potrzeb rynku pracy przyszłości. Eksperci projektu chcą poznać opinię Polaków na temat kluczowych kwestii związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Uzyskane wyniki poddawane są szerokim konsultacjom społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostaną panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, biznesu oraz młodzieży.

„Akademickie Mazowsze 2030” jest realizowane od maja 2009 roku przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu warszawskich szkół wyższych: Politechnikę Warszawską (lidera i wnioskodawcę projektu), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PWJSTK, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Akademię Leona Koźmińskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.akademickiemazowsze2030.pl

 

Źródło: www.naukawposlce.pap.pl

Related posts

Pierwsza elektroniczna kostka do gry

Czy warto spróbować Forex w wersji demonstracyjnej?

admin

Wrocławskie mieszkania z drugiej ręki potaniały

admin

Leave a Comment