SURFi – Biznes w zasięgu ręki

Tag : budowa nawierzchni dróg

Poznań Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.

admin
Składowanie śmieci na lądzie i pod wodą, palenie lub zakopywanie śmieci, Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych, Przewożenie samochodami ciężarowymi wszystkich rodzajów towarów, Budowa autostrad, ulic,
Kostrzyn Wielkopolski Wielkopolskie

Zakład Elektro-Instalacyjny PRZYBYLSKI

admin
Montowanie rozdzielni wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, Wykonywanie instalacji elektrycznych, Roboty ziemne, Roboty ogólnobudowlane, Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych[GMP-Map]
Luboń Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOM-LUB Sp. z o.o.

admin
Usuwanie ścieków i nieczystości płynnych oraz ich oczyszczanie i utylizacja, Utrzymanie czystości dróg, Budowa autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie krajobrazowe związane
Poznań Wielkopolskie

Grupa Kapitałowa Onyks Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

admin
Sprzedaż hurtowa paliw stałych i produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa paliw ciekłych i produktów pochodnych, Roboty ziemne, Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych,
Nowy Tomyśl Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.

admin
Roboty ogólnobudowlane, Zakładanie izolacji termicznych, dźwiękowych, wibracyjnych, Roboty ogólnobudowlane w budowlach przemysłowych i składowych, Budowa boisk, bieżni sportowych, stadionów sportowych, Budowa autostra[GMP-Map]
Wielkopolskie Września

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski Technik Budowy Dróg i Mostów

admin
Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych, Sprzedaż hurtowa pomocniczych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego, Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów
Gniezno Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gnieźnie

admin
Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych, Budowa mostów i wiaduktów, Produkcja wyrobów wykonanych z asfaltu lub podobnych surowców, Wynajem sprzętu budowlanego i
Poznań Wielkopolskie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EMBUD

admin
Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych, Roboty kamieniarskie, Planowanie i projektowanie krajobrazowe związane z sadzeniem roślin i drzew, zakładaniem i utrzymywaniem trawników
Poznań Wielkopolskie

BUDIMEX DROMEX S.A. – Oddział Zachodni w Poznaniu

admin
Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych, Roboty ogólnobudowlane w budowlach przemysłowych i składowych, Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych[GMP-Map]