SURFi – Biznes w zasięgu ręki

Tag : domy starców

Poznań Wielkopolskie

Fundacja na Rzecz Ludzi Osamotnionych SREBRNE LATA

admin
Organizacje wspierające inicjatywy społeczne przez zbieranie funduszy, edukację, wpływy polityczne itd, Domy starców, Niesienie pomocy, Działalność akuszerek i pielęgniarek, Fizjoterapeuci, Terapia ruchowa[GMP-Map]