Tag: doradztwo i consulting

Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja

Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, Kursy zawodowe

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – Doradztwo Rolnicze

Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, Doradcy finansowi, doradcy w sprawach zastawów hipotecznych oraz maklerzy, Kursy zawodowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Kontrola, weryfikacja sprawozdań...

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROEURO Sp. z o.o. Przedstawicielstwo

Badanie jakości, niezawodności, wydawanie atestów, Kursy zawodowe, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów

INTRATA INKASSO

Doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, Pomoc w ściąganiu należności płatniczych i w ocenie zdolności kredytowych

Techcom Finanse

Pożyczki finansowe, Udzielanie kredytów (innych niż pożyczki finansowe), Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Oddział w Marszewie

Doradztwo połączone z zarządzaniem (np działalność agronomów w rolnictwie), Kursy zawodowe, Organizowanie wystaw, pokazów i targów

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradczy w...

Doradztwo połączone z zarządzaniem (np działalność agronomów w rolnictwie)

IMPEL HR Service Sp. z o.o. – Oddział Ostrów Wielkopolski

Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów

Eurocentrum Innowacji Przedsiębiorczości

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, Kursy zawodowe, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, Tłumaczenia

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Organizacje wspierające koniunkturę w pewnych gałęziach gospodarki lub regionach, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, Badanie rynku, Doradcy finansowi, doradcy w sprawach zastawów...

ICBS Sp. z o.o. Dom Współpracy Gospodarczej

Produkcja hamulców do pojazdów mechanicznych, Produkcja sprzęgieł do pojazdów mechanicznych, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradczy w...

Doradztwo połączone z zarządzaniem (np działalność agronomów w rolnictwie)

SIROCCO

Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania, Działalność związana z informatyką

Składy Producentów

Doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Powiatowy Zespół Doradczy Krotoszyn...

Doradztwo połączone z zarządzaniem (np działalność agronomów w rolnictwie), Kursy zawodowe, Organizowanie wystaw, pokazów i targów

EXPERT S.C. Czarnecka & Jędrzak

Doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne dla ochrony środowiska

MaroNet

Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania, Działalność związana z informatyką, Łączność, Projektowanie reklam wszelkiego typu, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów

Tilmax S.C. Doradcy Finansowi

Doradcy finansowi, doradcy w sprawach zastawów hipotecznych oraz maklerzy, Pożyczki finansowe, Udzielanie kredytów (innych niż pożyczki finansowe)

JUST Sp. z o.o.

Projektowanie reklam wszelkiego typu, Dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów, Umieszczanie reklam w prasie, radiu, telewizji,...

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości – HOLDING EDUKACYJNY Paweł Pietrzyk Sp....

Szkolnictwo wyższe ekonomiczne, Doradztwo i bezpośrednia pomoc w prowadzeniu interesów