SURFi – Biznes w zasięgu ręki
Artykuły Artykuły Firma Podatki Porady

Więcej przedsiębiorców skorzysta z Funduszy Europejskich

600 mln zł na nowy instrument wsparcia dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku, a 400 mln zł na wiecej-przedsiebiorcow-skorzysta-z-funduszy-europejskichwysokoinnowacyjne projekty w cieszącym się dużym zainteresowaniem Działaniu 4.4. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zatwierdził zatwierdził 24 kwietnia 2012 r. zaproponowany przez MRR podział dodatkowych pieniędzy unijnych.

Fundusze na te cele pochodzą z tzw. dostosowania technicznego (dodatkowych pieniędzy przyznanych Polsce przez Komisję Europejską w związku dobrymi wynikami gospodarczymi), Krajowej Rezerwy Wykonania oraz przesunięć środków w ramach programu.

Proponujemy nowe rozwiązania

Instrument pilotażowy, uruchamiany w ramach czwartej osi priorytetowej PO IG to nowy rodzaj wsparcia skierowanego do przedsiębiorców. Zakłada on udzielenie małym lub średnim przedsiębiorstwom dofinansowania na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Na ten cel przeznaczamy 600 mln zł.

foto-1

Nowatorski charakter tego instrumentu obejmuje nowe, specyficzne kryteria odnoszące się do wynalazku, które Komitet przyjął na dzisiejszym posiedzeniu. Nowy jest także system oceny. Zrezygnowano całkowicie z przeprowadzania oceny formalnej projektu. Przedsiębiorca musi spełnić kryteria merytoryczne obligatoryjne i uzyskać odpowiednią liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej. Szansę na dofinansowanie zwiększą m.in. wysoka innowacyjność projektu, zapotrzebowanie na wynalazek na rynku międzynarodowym oraz wdrażanie wynalazku, który powstał w wyniku działalności B+R prowadzonej na obszarze Polski.

Wyboru najlepszych pomysłów dokona panel ekspertów. Na podstawie prezentacji projektów przez wnioskodawców, panel ekspertów uszereguje poszczególne przedsięwzięcia w kolejności od najlepszego do najgorszego. Liczba uzyskanych w ten sposób punktów, w zestawieniu z liczbą punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej fakultatywnej utworzy ostateczną ocenę projektu. Rozwiązanie polegające na porównywaniu projektów pojawia się po raz pierwszy w systemie wdrażania funduszy. Dotychczas każdy projekt był przez ekspertów oceniany indywidualnie.

foto-2

Kolejne innowacyjne inwestycje dostaną wsparcie

400 mln zł przeznaczymy na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Ze względu na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców tymi dotacjami w ubiegłych latach, na wsparcie wciąż oczekuje duża grupa wnioskodawców, których projekty zostały bardzo wysoko ocenione. Dotyczą one często  pierwszego wdrożenia technologii objętej ochroną patentową oraz technologii przyjaznych środowisku. Do MRR docierają sygnały, że wnioskodawcy w dalszym ciągu są zainteresowani realizacją projektów w przypadku otrzymania dofinansowania, a część z nich rozpoczęła realizację projektów w ograniczonym zakresie.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Related posts

W banku warto negocjować

admin

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?

admin

Unijne firmy po kryzysie planują wzrost wydatków na badania i rozwój

admin

Leave a Comment